Działalność opiniodawcza i medyczno – sądowa

  • Wydawanie opinii w zakresie oceny obrażeń ciała i stanu zdrowia dla celów postępowania karnego i cywilnego na zlecenie instytucji
  • Opiniowanie sądowo – lekarskie na podstawie akt postępowania na zlecenie organów Wymiaru Sprawiedliwości
  • Wykonywanie sądowo-lekarskich sekcji zwłok
  • Ocena histopatologiczna preparatów tkankowych
  • Genetyczne badania dowodów rzeczowych
  • Badania w zakresie spornego ojcostwa na podstawie DNA, na zlecenie organów wymiaru sprawiedliwości oraz osób prywatnych
  • Badania płynów ustrojowych z krwi i moczu na zawartość alkoholu
  • Wykonywanie ekspertyz toksykologicznych związanych z detekcją, identyfikacją i określaniem ilościowym trucizn w materiale biologicznym, pochodzącym od osób żywych i ze zwłok oraz w dowodach rzeczowych
© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum