Informacje Ogólne

Katedra Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego została powołana w 1804 roku jako jednostka naukowa mająca w zakresie swojej działalności zadania dydaktyczne, naukowe, a także wspomaganie organów Wymiaru Sprawiedliwości w zakresie orzecznictwa sądowo-lekarskiego.

W 2004 roku jako Katedra Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum UJ obchodziła 200-lecie swojego istnienia.

Krakowska Katedra Medycyny Sądowej, jako samodzielna jednostka w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego, była trzecią tego typu placówką w Europie. Zasługi krakowskich medyków sądowych, w szczególności dla rozwoju zasad opiniowania sądowo lekarskiego oraz wprowadzania nowatorskich metod naukowych spowodowały, że Katedra zyskała sobie uznanie i cieszy się zaufaniem nie tylko w Polsce, ale również zagranicą. Dowodem tego są liczne zaproszenia na międzynarodowe sesje i konferencje organizowane na całym świecie.

Wieloletnie doświadczenie, wysoki poziom wykształcenia i kwalifikacje profesjonalnie działających naukowców – praktyków dają gwarancję wysokiego poziomu wydawanych opinii i popartych naukowo ekspertyz sądowo lekarskich.

Krakowski Zakład Medycyny Sądowej wydaje rocznie ponad 5000 opinii sądowo-lekarskich dla celów działania organów Wymiaru Sprawiedliwości, w tym około 1000 na podstawie sekcji zwłok. Duże spektrum oferowanych świadczeń powoduje, że Zakład Medycyny Sądowej jest w stanie kompleksowo zająć się rozstrzygnięciem wielu problemów medyczno-sądowych. Prężnie działające pracownie są wyposażone w nowoczesny sprzęt laboratoryjny
i posługują się nowatorskimi metodami naukowymi, z których wiele zostało opracowanych przez zespół pracowników Katedry Medycyny Sądowej, a które często są wprowadzone jako pierwsze w Polsce.

Katedra Medycyny Sądowej nieustająco kształci nowych specjalistów z zakresu medycyny sądowej, a także toksykologii, hemogenetyki i histologii. Pracownicy naukowi Katedry posiadają liczne publikacje w czasopismach naukowych w Polsce i zagranicą.

Mając na względzie nieustający rozwój, a jednocześnie możliwość ciągłej konsultacji
i współpracy z innymi jednostkami tego typu na terenie całego kraju Katedra Medycyny Sądowej UJ CM od wielu lat jest siedzibą redakcji kwartalnika Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii – będącego do tej pory jedynym fachowym pismem w Polsce o tematyce sądowo-lekarskiej.

W Katedrze Medycyny Sądowej mieści się siedziba Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, obejmująca swym działaniem obszar południowy Polski.

W Katedrze Medycyny Sądowej mieści się również zabytkowa kolekcja, w której zgromadzone są eksponaty z zakresu medycyny sądowej i kryminalistyki, w tym preparaty patologiczne i zbiór dowodów rzeczowych zebranych podczas dwustu lat działalności Katedry, stanowiących cenny materiał naukowy i dydaktyczny.

Wieloletnie doświadczenie i profesjonalnie wykonane badania specjalistyczne dają gwarancje, że wydane opinie sądowo-lekarskie są rzetelne i wnikliwie analizują problemy leżące u podstaw zlecanych opinii.

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum