Hemogenetyka

Pracownia Hemogenetyki Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UJ CM uprzejmie informuje, iż przeprowadza ekspertyzy i wydaje opinie w następujących zakresach:

  • badania śladów biologicznych w zakresie autosomalnych markerów typu STR (15 układów plus marker płci), markerów typu STR chromosomu Y (16 układów) oraz chromosomu X (12 układów), polimorficznych regionów mitochondrialnego DNA (HV1);
  • ustalenie spornego ojcostwa i pokrewieństwa na zlecenie Wymiaru Sprawiedliwości i osób prywatnych;
  • ustalenie profilu DNA z materiału biologicznego pobranego od osób, z krwi sekcyjnej, materiału histopatologicznego, kości, materiału dowodowego zabezpieczonego na miejscu zdarzenia na zlecenie Wymiaru Sprawiedliwości;
  • identyfikacja zwłok i szczątków ludzkich o nieustalonej tożsamości (badania historyczne, ofiary katastrof i wypadków) na zlecenie Wymiaru Sprawiedliwości;
  • badania wstępne rodzaju materiału biologicznego (krew ludzka, nasienie).

 

 

Badanie spornego ojcostwa

Ustalenie spornego ojcostwa za pomocą testów DNA to badanie pozwalające na potwierdzenie, iż domniemany ojciec dziecka jest jego ojcem biologicznym z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością (średnio 99,9999%). W przypadku, gdy mężczyzna nie jest ojcem dziecka, badanie DNA pozwala na wykluczenie ojcostwa z prawdopodobieństwem 100%.

Taka wysoka pewność jest możliwa dzięki najwyższej jakości analizom przeprowadzanym w tutejszym laboratorium molekularnym. Podstawą tego są zoptymalizowane przez wiele lat procedury laboratoryjne, stosowanie technologii uznawanych przez międzynarodowy świat naukowy, zespół naukowy złożony ze specjalistów z kilkunastoletnim stażem w diagnostyce, profesjonalny sprzęt i specjalistyczne oprogramowanie.

Materiał do badań w sprawach spornego ojcostwa (wymaz z jamy ustnej) jest pobierany w tutejszej Pracowni od każdej ze stron po ich konfrontacji. Opinia biegłych sądowych wraz z wynikiem badania i obliczeniami biostatystycznymi prawdopodobieństwa ojcostwa przesyłana jest zlecającemu w ciągu 21 dni roboczych od momentu pobrania materiału.

 

Badanie dowodów rzeczowych

Materiał do badań w sprawach kryminalnych obejmuje wszystkie dowody rzeczowe zabezpieczone na miejscu zdarzenia i dostarczone wraz z wykazem dowodów rzeczowych oraz postanowieniem o zasięgnięciu opinii biegłego. Mogą to być wymazówki z zabezpieczonym materiałem biologicznym, fragmenty tkanin z plamami krwi lub wydzielinami, odzież oraz narzędzia przestępstwa, wymazy z pochwy, odbytu, śluzówki policzków jamy ustnej.

Materiał porównawczy do badań obejmuje krew lub wymazy ze śluzówki policzków jamy ustnej pobrane przez Policję od osoby pokrzywdzonej oraz osób podejrzanych wraz z protokołami pobrań.

 

Badania identyfikacyjne

Materiał do badań identyfikacyjnych obejmuje szczątki osób zaginionych (kości, zęby, włosy, itp.) lub krew sekcyjną, wraz z opisem oraz materiał porównawczy w postaci krwi lub wymazów ze śluzówki jamy ustnej pobrany przez Policję od domniemanej rodziny zaginionej osoby.

Pracownia wykonuje również badania DNA w podanym wyżej zakresie na tkankach zabezpieczonych do badań histologicznych (parafinowe bloczki histologiczne).

Czas oczekiwania na wydanie pełnej opinii wraz z obliczeniami biostatystycznymi prawdopodobieństwa identyfikacji albo pokrewieństwa wynosi do 1 miesiąca od momentu odebrania materiału dowodowego oraz porównawczego wraz z postanowieniem.

Wieloletnie doświadczenie naszych pracowników w zakresie biotechnologii, genetyki, medycyny molekularnej i medycyny sądowej, gwarantują doskonałą jakość analiz, prowadzonych na najwyższym poziomie i pewność uzyskanych wyników, a wydawane ekspertyzy stanowią niepodważalny dowód w postępowaniu sądowym i karnym. Analizy genetyczne, wykonywane przez specjalistów biegłych sądowych, prowadzone są w oparciu o stosowane na całym świecie procedury i standardy badań DNA, z uwzględnieniem Komisji Genetyki Sądowej Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii.

Zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 12 411 77 69 w godzinach od 8.00 do 13.00. Kontakt pocztą elektroniczną: hemogenetyka@cm-uj.krakow.pl

Laboratorium podlega kontroli ze strony administracyjnych organów kontrolnych i ponosi pełną odpowiedzialność cywilno-prawną. Pracownia posiada atesty Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii na badanie DNA w śladach biologicznych w zakresie układów STR autosomów i chromosomu Y oraz na badania DNA w sprawach dochodzenia ojcostwa.

Gwarantujemy Państwu najwyższą pewność wyniku wraz z analizą statystyczną, najkrótsze terminy i pełną ochronę danych osobowych.

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum