Struktura organizacyjna

Kierownik Katedry:
prof. dr hab. med. Marek Sanak
  12 421 11 13, 619 96 50
  marek.sanak@uj.edu.pl

Kierownik Zakładu:
dr hab. Tomasz Konopka
  12 421 07 07
  tomasz.konopka@uj.edu.pl

Kierownik Sekretariatu :
mgr Agnieszka Sikora
  12 421 11 13, 619 96 50
  medycynasadowa@cm-uj.krakow.pl

 

Pracownie:

1. Tanatologii

kierownik:
dr med. Filip Bolechała
  12 619 96 58

 

Laboratorium Histopatologii

osoba odpowiedzialna:
dr med. Ewa Rzepecka – Woźniak
  12 619 96 54
  histopatologia@cm-uj.krakow.pl

 

2. Orzecznictwa

kierownik:
dr med. Piotr Kowalski
  12 619 96 52

 

3. Hemogenetyki

kierownik
dr Danuta Piniewska
  12 411 77 69

 

4. Toksykologii

kierownik:
dr n. med. Sebastian Rojek
  12 619 96 55, 12 421 07 07

 

Redakcja czasopisma naukowego Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii

Redaktor Naczelny – dr hab. Krzysztof Woźniak

Zastępca Redaktora Naczelnego – dr med. Filip Bolechała

Sekretarz Redakcji – lek. med. Artur Moskała

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum