Histopatologia

Sądowo-lekarskie badania histopatologiczne obejmują diagnostykę mikroskopową wycinków narządów wewnętrznych pobranych podczas sądowo-lekarskich sekcji zwłok.Badania te stanowią integralną część współczesnej, kompleksowej diagnostyki pośmiertnej. Mają znaczenie rozstrzygające w rozpoznaniu i potwierdzeniu procesu chorobowego, co zwłaszcza w przypadkach zgonów nagłych ma istotne znaczenie nie tylko w procesie określania przyczyny śmierci. W zgonach gwałtownych, spowodowanych przyczynami zewnętrznymi takimi jak uraz mechaniczny lub zatrucie, badanie mikroskopowe ma charakter uzupełniający. W wielu przypadkach badanie histopatologiczne pozwala rozstrzygnąć o zażyciowym charakterze stwierdzonych obrażeń ciała.

Zakres badań:

  • diagnostyka mikroskopowa pobranych wycinków
  • immunohistochemiczne metody dla celów zwiększenia możliwości wykrywaniawczesnego zawału mięśnia sercowego

 

 

Materiał do badań:

  • wycinki narządów wewnętrznych pobrane w czasie sekcji zwłok, utrwalone w formalinie

 

 

Metody:

  • rutynowa diagnostyka histopatologiczna : pobranie wycinków, utrwalenie materiału, przeprowadzenie zatopienia w bloczki parafinowe, następnie skrojenie oraz barwienie hematoksyliną i eozyną
  • poszerzona diagnostyka histopatologiczna (w miarę wskazań): barwienia specjalne w tym immunohistochemiczne
  • ocena mikroskopowa przygotowanych preparatów

 

 

Termin wykonywania badań wynosi co najmniej dwa tygodnie.

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum