Orzecznictwo

Informacje ogólne:

Głównym celem działalności pracowni jest wydawanie opinii sądowo – lekarskich dla celów postępowania karnego i cywilnego.

 

Zakres badań:

  1. Określenie stopnia uszkodzenia ciała (badania wykonywane są wyłącznie w środę i piątek w godzinach od 9.00 do 13.00)
  2. Badania oceniające zdolność do uczestniczenia w czynnościach procesowych, udziału w rozprawach przed Sądem, możliwości zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania i pobytu w policyjnej izbie zatrzymań oraz do odbycia kary pozbawienia wolności.
  3. Dokonuje się oszacowania stanu zdrowia osób dla celów odszkodowawczych tj. uszczerbku na zdrowiu, zakresu zwiększenia potrzeb życiowych w związku z powstałą szkodą, zasadności kosztów przeprowadzonego i koniecznego leczenia w przyszłości. Opinie sporządzane z przybranymi specjalistami za zgodą podmiotu zlecającego, w zależności od spornego problemu.
  4. Ocena zdolności do składania oświadczeń woli (zespół: dwóch psychiatrów i psycholog kliniczny. Posiadamy licencjonowane testy do badań psychologicznych)

 

W przypadkach, w których nie zachodzi konieczność osobistego zbadania osoby pozostającej w sferze zainteresowania toczącego się postępowania, możliwe jest – o ile nie występują przeszkody procesowe – wydanie opinii na podstawie zgro­madzonej dokumentacji medycznej oraz materiału zawartego w aktach sprawy.

Dzięki udziałowi doświadczonych specjalistów istnieje możliwość oceny zdolności wyrażania woli w sprawach o prawo do nabycia spadku lub darowizny oraz oceny zdolności do wykonywania innych czynności prawnych.

Osoby zgłaszające się do badań proszone są o zabranie:

  • posiadaną dokumentacją medyczną (karty informacyjne ze szpitala, historie choroby z poradni, klisze rtg lub wydruki na kliszach obrazów zawartych na nośnikach cyfrowych – obrazy na nośnikach CD z uwagi na częste wady zapisu nie są uwzględniane !)
  • dokument tożsamości z aktualnym zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).
  • okulary do czytania i aparat słuchowy (jeśli badany używa ich w życiu codziennym).

 

Z przyczyn niezależnych godzina badania może ulec przesunięciu, tak więc należy zarezerwować czas w dniu badania do godziny 15-tej.

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum