Informacja dla rodzin

Całodobowy Telefon: 12 61 99 744

 

Zakład pobiera opłaty za przechowanie zwłok licząc od dnia przyjęcia 60,00 + 8% VAT=64,80 doba – nie wliczając dnia odbioru zwłok.

 

1.Karta zgonu wydana przez sekretariat Zakładu Medycyny Sądowej jest dokumentem niezbędnym do uzyskania Aktu Zgonu, który jest wystawiany w Urzędzie Stanu Cywilnego.

 

2. Pierwszeństwo do odbierania karty zgonu i pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa rodzina osoby zmarłej (pozostały małżonek/małżonka, pełnoletnie dzieci, rodzice).

Prawo do odbierania karty zgonu i pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą i uzyskają zgodę na pochowanie zwłok z prokuratury właściwej rejonowo dla miejsca zgonu.

 

3. Do wydania karty zgonu konieczny jest:

  • dowód osobisty osoby zmarłej
  • dowód osobisty osoby odbierającej kartę zgonu

 

4. Karty zgonu wydawane są wyłącznie na podstawie dowodu osobistego osoby zmarłej !!! w godzinach 9:00 – 15:00, w sekretariacie sekcyjnym pokój nr 2-29 (piętro I, ul. Grzegórzecka 16)

 

5. W przypadku braku dowodu osobistego osoby zmarłej należy:

Przynieść zaświadczenie potwierdzające tożsamość zmarłego i jego dane personalne!

 

6. Zaświadczenia takie (dla dzielnic: Śródmieście, Krowodrza) wystawia Biuro Ewidencji Ludności – Kraków, Al. Powstania Warszawskiego 10

(Dla Dzielnicy Nowa Huta: Kraków, Os. Zgody 2)

(Dla Dzielnicy Podgórze: Kraków, Wielicka 28A)

 

7. W celu zarejestrowania karty zgonu i uzyskania odpisów aktu zgonu należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego – Kraków, Lubelska 27 lub do Urzędu Stanu Cywilnego dla Nowej Huty: Kraków, Os. Zgody 2.

 

8. Zgony, które miały miejsce poza Miastem Kraków, należy zarejestrować w USC właściwym rejonowo dla miejsca zgonu.

 

9. Do zarejestrowania zgonu potrzebne są następujące dokumenty:

  • karta zgonu
  • dowód osobisty osoby zmarłej (lub zaświadczenie z Biura Ewidencji Ludności)
  • dowód współmałżonka

 

 

Dyżurny pracownik udziela informacji dot. osób zmarłych .

 

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wszystkie czynności identyfikacyjne, w tym zmierzające do rozpoznania osób o nieustalonych personaliach, leżą w gestii Wymiaru Sprawiedliwości, tj. Policji i Prokuratury i są prowadzone wyłącznie w obecności i pod nadzorem funkcjonariuszy tych służb.

2. Okazanie NN zwłok znajdujących się w chłodni Zakładu Medycyny Sądowej dokonywane jest wyłącznie w obecności funkcjonariusza Policji.

3. Do Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej przywożone są zwłoki: skierowane przez krakowskie Oddziały Pogotowia Ratunkowego i Prokuratury Rejonowe z województwa małopolskiego, a także przez szpitale, gdzie istnieje podejrzenie działania osób trzecich, osób zmarłych w wyniku wypadku, lub też w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu mogło być przestępstwo.

4. Informujemy również, iż chłodnia Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej przyjmuje zwłoki całodobowo.

5. Odbiór zwłok:

  • Przed zamknięciem trumny tożsamość zwłok musi być potwierdzona przez
  • osoby najbliższe.Wydawanie zwłok odbywa się w godzinach 8.00 – 13.00 w dni powszednie.
  • Ubieranie zwłok nie jest obowiązkiem pracowników chłodni tut. Zakładu ( Dz.U. MZiOS 1961, Nr 13, poz.89)
  • Odzież zmarłych, która nie jest zatrzymana do dyspozycji Prokuratury może zostać wydana rodzinie, ewentualnie poddana utylizacji za zgodą rodziny.

 

Dojście do prosektorium Zakładu Medycyny Sądowej przy ul. Grzegórzeckiej 16: wejście od ul. Łazarza 16, pokój nr 1 (Locus Sillenti), lub wejście główne od ul. Grzegórzeckiej 16, (zejść na niski parter do podwórka).

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum