Tanatologia

Głównym celem ekspertyz w zakresie tanatologii jest ustalenie przyczyny śmierci na podstawie przeprowadzonej sekcji zwłok. Obejmują one badania pośmiertne zwłok na zlecenie Prokuratury oraz osób prywatnych w uzasadnionych przypadkach.

W toku procedury autopsyjnej, w zależności od badanego przypadku, pobierane są płyny ustrojowe i wycinki narządów wewnętrznych celem wykonania specjalistycznych badań pośmiertnych – histopatologicznych, toksykologicznych, hemogenetycznych i innych.

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum