Badania naukowe

Badania naukowe w zakresach:

  • klasycznej medycyny sądowej
  • toksykologii
  • hemogenetyki
  • histopatologii
  • kryminalistyki
  • pośmiertne badania obrazowe – wykonywane na aparacie TK współfinansowanym w ramach projektu pn. „Przebudowa, modernizacja i wyposażenie infrastruktury dydaktyczno-badawczej w Katedrze Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum”.
© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum